CH丨EN

Telephone: +86(0) 756-6258888 
                    +86(0) 756-8539886

Fax: +86(0)-756-8539733

Address: No. 3883 zhuhai avenue,

           xiangzhou district, zhuhai city.

CONTACT

Telephone: +86(0) 756-6258888 
                  +86(0) 756-8539886

Postcode:519075

Address: No. 3883 zhuhai avenue,

              xiangzhou district, zhuhai city.

Leave a message

Fax: +86(0)-756-8539733